معرفی خامگیاهخواری برای علاقمندان به سلامتی وطول عمر وقدرت بدنی

منظور از نوشتن الفبای خامگیاهخواری برای افرا مبتدی و تازه کار این است که آنها رامتوجه عواقب نامطلوب پخته خواری کرده و به خواص غذاهای طبیعی آشنائی وآگاهی دهیم تا آنان بتوانند تجدید نظری در تغذیه خود بنمایند پیش ازآنکه مریض شوند وبه پزشک ودارو پناه ببرند بااین روش جلوی بیماریها ی خود را بگیرند وچنانچه ناراحتی دارند بوسیله آن درمان نمایند .

شکی نیست که بشر همواره بدنبال کشف تازه ای بوده تابتوا ند ازراه تلاش وکنکاش هرچه بیشتر وبهتر به طبیعت ومحیط اطراف خود مسلط گرددواز مواهب ونعمات پایان آن بنحود دلپذیرتری استفاده نماید واکسیر جوانی وراز بقای طول عمر خود رابیابد و بریکی از آرزوها ی دیرین خود جامه عمل بپوشاند نیرومند تر و سالمتر وبارفاه وآ سایش بیشتری عمر طولانی داشته باشد .

اکنون هم در جستجوی این حقیقت است که آلام ودردهای جسمانی وروحی خود را شفا دهد وکلید سلامتی وخوشبختی را بدست  آورد اما این اشرف

مخلوقات باهمه خصوصیات ممتازی که دارد اغلب دچار ناراحتی هائی است  

که منشا ء آن تغذیه ناصحیح وزیانبار است بطوریکه امروزه در کمتر خانواده ای تندرستی میتوان یافت واغلب افراد یک خانواده به بیماریهائی نظیر امراض قلبی  بیخوابی وسایر امراض مشابه دچارندونشانه وعلائم آن ازدحامی است که در اتاق انتظارپزشکان  بیمارستانها  کلینک ها  درمانگاهها وآسایشدگاهها و سایر مراکز درمانی به چشم میخورد که خلق الله بانگاههای بی فروغ وتن بی رمق خود تقاضای ملاقات باپزشکان را دارند ویا با چشمان غمناک خود درخواست دارو از داروخانه ها را دارند در صورتیکه برای درمان تمام این بیماریها راه دیگری باید پیمود وآن پیشگیری ودرمان با تغریه صحیح است ولی متاسفانه ما هنو.ز از تغذیه درست خود بی خبریم وا.ز بیماران درس عبرت نگرفته ایم وتنها وقتی به اشتباه خود پی می بریم که بیمار شده ودربستر بیماری خوابیده ایم و.بهرامکان ووسایلی متوسل میشویم تاشفا یابیم وگاهی اوقات هم این تلاش بی ثمر است و آب رفته را نمیتوان بجوی باز گردانید و پشیمانی هم سودی ندارد .                                                                            

سرچشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

 من بعنوان کسیکه 30 سال برنامه تغذیه طبیعی را دنبال کرده است واز سلامتی کاملی برخورداراست بیشتر در اینمورد باشما علاقمندان صحبت میکنم .

پروردگارا توانا همه گونه محصولات ونعمات فراوان طبیعی را مطابق احتیاجات بدن انسان در پرتو اشعه حیات بخش خورشید ساخته وپرداخته وبه را یگان دراختیار بشر قرار داداه تا آنرا بدون دخل وتصرف  به سلولهای خود برساند وتخطی ا.زقانون  طبیعت نکند که موجب خطا  و خسران خواهد شد .

تغذیه  بامواد طبیعی مانند سبزی ، میوه ، حبوب ، غلات و دانه های روغنی ا.زقبیل فندق ، گردو ، بادام و اغیره وهمچنین  مواد قندی طبیعی  نظیر کشمش ، خرما وعسل تغذیه سالم است وبه هیچ عنوان ضرری ندارد . میوه دارای شیرینی مطبوع وسودمند برای کبد وقلب  است واین قند طبیعی باسوختن در بافتها  انرژی مورد اختیاج ما راتامین میکند در صورتیکه قند کارخانه که باحرارت واضافه کردن مواد شیمیایی تهیه می گردد از صورت طبیعی خار.ج شده وویتامینها و املاح خود را از دست داده ودرنیتجه به یک ماده مضر برای کلیه نسوج بدن تبدیل می گردد و دیگر از خواص مواد طبیعی آنست که در بیشتر میوه جات وسبزیجات املا ح معدنی نظیر آهن ،    کلسیم ، منی.یم  ، روی  ، نیکل ، فلوئور و.......وویتامینها ی مختلف موجود است که هروکدام برای بدن ضرورت دارد وکلروفیل ((سبزینه گیاهی ))  در سبزیجات نیز روی قلب وعروق اثر میکند وآنها را سالم نگه می دارد . همینطور چربی در حبوب و دانه ها ی روغنی باتناسب وترکیبات زنده هم آهنگ میباشد وبرای ارگانهای بدن کاملا   سازگار است وروغنهای گیاهی ازجمله روغنهای اشباع نشده است که خوب در بدن می سوزد وفضولاتی هم بجا نمی گذارد تاباعث فشار خون وتصلب شرائن وغیره گردد اماچربیهای حیوانی در جدار عروق رسوب میکند وباعث تندی آنها میگردد ،  بالنتیجه سکته های قلبی وتغزی بروز میکند .

این طبیعت مهربان این کیمیاگر زبردست در غذاهای خام و تازه همه گونه مواد مانند ، چربی ، پروتئین ، مواد معدنی  فلز هاوشبه فلزهای لازم آب ، سلولز آنزیمها       وویتامینهاوغیره را به حد وفور وبه نسبت لازم ومناسب بودیعت گذاشته که یکدیگر را متبابلا تقویت مینماید .

                                                                                               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

 

                قدرت ونیروی طبیعی میوهاوسبزیها

تمام دانشمندان پزشکی وشیمیدانهای جهان باآنهمه تجهیزات قادر نخواهند بود حتی یکدانه لوبیا ویایکدانه خشخاش باآنهمه نیروی نهفته درآن بوجود آورند ویا اسانسهائکه بطور طبیعی در سبزیجات ومیوه جات است وفقط ازراه سنتز درمقابل اشعه  خورشید بدست می آید بوجود آورند واین تنها دست 

طبیعت است که میتواند مواد یرا پرورش دهد که برای انسان این چنین مفید است .

غذاهای طیعی وخام سبک وهضم آن آسان وباتعادلی که در آن است با بدن سازگار تروجاق کننده نمی باشد واعمال حیاتی بدن بهتر وباصرفه جوئی کاملتر انجام می گیرد.

امروزه ثابت شده که طول عمر  بستگی به عمل صحیح ارگانهای بدن مادارد که فقط با تغذیه طبیعی حاصل می گرددواین منظور در عالم حیوانات

 

 

است وبدینجهت بعلت قدرت دفاعی قوی ، میکروبها ، باکتریها و ویروسها در آنها کمتر اثر میگذارد ودیرتر مریض میشوند واحتیاج زیادی به دارو و پزشک ندارند .

اگر سوابق تاریخی تغذیه بشر اولیه را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده خواهیم کرد که آ نان نیز مانند سایر جانوران غذا ی خود را به موجب غریزه از محیط اطراف می گرفتند وبدون دخالت ویا تغییری بصورت طبیعی می خوردند امابا پیدایش آتش آنرا پخته و خورده است وبدین ترتیب پخت وپز در  زندگی انسان جای مخصوصی راگرفته است تابدانجا که امروز آشپزی رکن اصلی واساسی زندگی انسان را تشکیل می دهد بطوریکه وی تقریبا بال غذاهای طبیعی بیگانه شده است غافل از آنکه پختن موجب ا.ز بین بردن بعضی مواد وبهم زدن تعادل برخی دیگر میشود وکمبودهائی را باعث می گرددکه خود عامل بسیاری از بیماریها ست در صورتیکه درمواد خام که تعادل ترکیب کلیه مواد برقرار است نه کمبودی ایجاد میکند ونه سمومات مضری در بد ن به جا میگذارد .

در حقیقت برای بدن زنده لازم است نه غذای پخته وبی اثر .

                             غذاهای پخته برای بدن مضرهستند

عده ای معتقدند غذای بدون گوشت بنیه راضعیف میکند در صورتیکه قدرت در گیاهان به مراتب بیشتر ازگوشت است مضافا به اینکه این گوشت است ک.ه اغلب بیماریهای بشر را باعث میشود .

گوشت مانند قهوه وچای ایجاد تحریک میکند وباعث میشود که انسان بیشتر بخورد وبعلاوه گوشت اسید اوریک بدن را زیاد میکند ودر نتیجه پختن هم مقداری ازمواد آن از بین میرود وچربی آنهم در رگها میماند وتولید سکته های مغزی ، قلبی وناراحتیهای دیگری از  این قبیل می کند . پخت و پز هم بو و مزه به غذامی بخشد ولی تعادل موادمورد احتیاج سلول را بهم میزند وکمبود حاصل میکند که برای جبران این کمبود ناچار ازهمان غذای نامتعادل بیشتر میخوریم که این خود بی اعتدالی زیادتری را سبب میگردد از همین جا امراض خطرناکی ایجاد میدگردد.

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

                        جوانه ها ، یک برنامه غذائی بدون بیماری

باجوانه زدن حبوب وغلات تمام نیروی آن بسج میشود و آنزیمها درآن بوجود میآید که با خوردن آنهااولا  " مقدارزیادی مواد حیاتی وارد بدن می کنیم وثانیا " ازتولید آنزیم جهت هضم غذائی نیاز می شویم .

جوانه ها سرشار از آلبومین ، چربیها، ویتامینهاواملاح معدنی است ودارای ویتامینBوویتامین E ومنیزیم است که برای ناتوانی جسمی ونازائی ، عوارض پیری زود رس ، تقویت سیستم عصبی وغیره مفید است . کسانیکه دچار فقر غذائی هستند ویا در جاهائی زندگی می کنند که سبزی تا.زه در دسترس نیست میتوانند از جوانه ء گندم بطور مرتب استفاده نمایند وکمبود مواد غذائی ، ویتامینهاواملا ح معدنی را بدینوسیله .جبران کنند .

در نشریه جعمیت گیاهخواران آمده است :

اولین بار ماهونگچینی پیش از بوجود آمدن تمدن غرب جوانه زنی را بوجود آورد وخود 257 سال عمر کرد ونیز یکی از امپراطوران چینی پنجهزار سال پیش کتابی در خواص جوانه ها نگاشته است که در تار یخ چین ضبط است . ویتامین دانه ها هنگام جوانه زدن به چند برابر افزایش می یابد . قسمت اعظم نشاسته آنها تبدیل به قندهای ساده  می گردد ومصرف آنها برای کلیه سنین مناسب است .

درنجات بدن از رخوت ؛ سستی وناتوانی اعجاز میکند ، مضافا به اینکه جوانه ها  به کودهای حیوانی یاسموم شیمیائی آمیخته نگردیده ولازم نیست مانند هرمحصول دیگری برابر بهره برداری آن ماهها انتظار کشید بلکه در عرض چند روز جوانه های بدست آمده قابل استفاده است . از مهمترین وبهترین جوانهها حوانهء یونجه وبعداز آن دانه های شبدر ، جعفری ، گشنیز ، کنجد ، تخمه آفتابگردان وغلات وحبوبات یاد کرده است  .

معجزه خلقت دراین است که  آب ، هوا، نور و نیروی خورشید ومواد کافی وجنینی قابل ترکیبند واز ترکیب آنها حیا ت بوجود می آید که ما میتوانیم با خوردن آنها حیا ت ، نور ونیروی خورشید رابه درون خود منتقل سازیم وبااین انتقال به نحو عالی به حیات خوا ادامه دهیم . بایستی دست از تغذیه گذشته بر داریم وبا شناخت

روشهای عالی زندگی سلامت از دست رفته را با.ز یابیم .

                                                                                                                                               

                                                                                                                       

 

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

                        تغذیه طبیعی ، قانون طبیعت است

دریک عده دلبستگی به غذا های پخته آنقدرزیاداست که دل کندن از آنرا محال میدانند . این عده معتقد به تندرستی وطول عمر نیستند فقط پخته خواری راولوبه قیمت از دست دادن جان خود طالبند وبه اصطلاح عرض زندگی را خواستارند بهمین دلیل درپی تغذیه سالم نیستند وبخورد آنچه درمیان آید وسازندگان مواد غذائی هم با علم به ذائقه منحرف مردم به کیفیت فر آورده های خود اعتنائی ندارند وفقط آنرا خوش آمد ذائقه آنها می سازند ومی پرازند در صورتیکه فقط مواد طبیعی است که در آن تعادل برقرار است ومیتواند  مواد مورد احتیاج سلولهای بد ن ماراتامین نماید .

باید دانست کلیه دردهای جسمی وناراحتیهای روحی ناشی از عدم اطاعت از قانون طبیعت است ، آنچه پخته میشود غذا نیست وگوشت هم یک خوراک طبیعی انسان نمیباشد ، بهمین جهت تولید ناراحتی  و اغتشاش در عملیات بدن میکند .

غذاهای پخته متابولیسم بدن را از نظم خارج میکند زیادی مواد غذایی بصورت چربی وسموم در بافتها جایگزین میشود و باعث سنگینی وزن می گرددکه برروی ستون فقرات وقلب وکف پا وارگانهای مختلف فشار میآورد وانواع واقسام ناراحتیهاوکندی جریان خون در رگها میشود وشخص را از تحرک وفعالیت لازم باز میدارد .

دکتر نواب در کتاب تغذیه سالم مینویسد :

بطور کلی تغذیه پخته در ایجاد بیماریهای مختلف موثر است وظهور وبروز آنهارا تشدید میکند .

1 بیماریهای دستگاه گوارش از قبیل :

پوسیدگی دندانها ، زخم معده ، فتق  ، بیماریها ی کیسه صفرا ؛ ضایعات روده بزرگ و تحریک پذیری قولون ، کولیت ، سرطان روده بزرگ ، آپاندیسیت ،

فیستول مقعدی ، بواسیر و بالاخره یبوست ،.

2- بیماریهای متابولیک از قبیل : نقرص ؛ دیابت ، فشارخون ، آرتریواسکلروز

وچاقی .

3 بیماریهای عروبی از قبیل عروق قلب ، واریس سطحی وعمقی ، تورم شریان وورید ، ترمبوز وعروق .

کوتاه سخن آنکه در نظام آفرینش میلیونها از انواع حیوانات زمینی ، هوائی دریائی وجود دارند که طبق غریزه همان غذ ائی رامیخورند که باساختمان ونیاز بدنشان متناسب است وطبیعت در اختیار آنها قرار داده است ولی تنها انسان است که پا از حد خود بالاتر نهاده واز غریزه طبیعی سرپیچیده غذای خود را با دخالتهای گوناگون مانند پختن تغییر می دهد وخاصیت طبیعی وزنده را از آن میگیرد ودرنتیجه دچار کمبودهاوبیماریهای میشود که شما باآن بیماریها آشناشدید .                            

 

                                                                                                                                                                               

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

آیامیتوانیم به آسانترین طریق ازبروز بیماریها جلوگیری کنیم ؟

بهتر ین طریق برای جلوگیری از بیماریها آنست که قوه وبنیه وقدرت دفاعی بدن رااز راه تغذیه طبیعی بالا برده واز تغذیه غلط ومسموم کننده که باعث بهم خوردن تعادل بدن مامیشود وبدن انسان را در مقابل میکروبها مستعد میکند اجتناب کنیم وسعی نما ئیم که از سایر عوامل از قبیل مشکلات وگرفتاریهای زندگی که موجب عصبانیت وخستگیهای عصبی میشود وکم وبیش جسم وروح مارابیمار میکند نیز پرهیز نمائیم.

یک رژیم غذایی از مواد خام نیرو و بنیه فوق العاده زیادی به انسان می دهدودر کارهای سنگین نیز اثر فوق العاده ای دارد .

ماتوجه کرده ایم که مصرف مواد خام باعث بنیه قوی وتحمل زیاد میشود ماوقتی کوه نوردی وبالا رفتن از صخره ها را انجام میدهیم زودخسته میشویم ولی وقتی مواد خام مصرف میکنیم بد ون کوچکترین خستگی طی میکنیم وحتی احساس سبکی نیز می نمائیم واین تنها وسیله مواد خام است که حالت

فیزیکی بدن اینزطور تغییر میکند .

همچنین در نوشتن و تحصیل برای مدت طولانی نیزهمین اثر خوب را داردحتی ورزشکاران که از پروتئین  گوشتی حیوانات بالائی استفاده می کنند وقتی قدرت بدنی آنها کم نمیشود بلکه عملا نمایش قدرت بدنی آنها هم ترقی خواهد کرد .

خوراک مواد خام شما چگونه باید باشد ؟

خوراک خام شماباید آنچیزی باشد که مواد مورد نیاز بدنتان راتامین نماید وآن مقدار انرژی داشته باشد که بتواند تکافوی فعالیت وتحرک روزانه رابنماید  وعلاوه براینها احساس رضایت خاطر بشما بدهد وهم مزه وبو بذائقه تان خوشایند باشد .

اماباید این واقعیت راهمیشه در نظر بگیرید که بزرگترین سرمایه و ارزشمندترین ثروت ودارائی داشتن  یک بدن سالم وقوی ونیرومند است که بتواند در برابرمشکلات زندگی مقاومت کند وگرفتار ناتوانی وافسردگی نشود .

واین میسر نیست مگر با تغذیه طبیعی که نام دیگرش هست .........خام گیاهخواری .

 

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

 مردم وتغذیه

اکثرمردم کوچکترین توجهی به مسئله تغذیه ورژیم غذایی خود نداشته چیزی که هرآن باآن دست بکار بوده دانسته ندانسته هر غذایی که دربازار

رستورانها هتل ها تهیه میشود میل نمایندآنگاه پس از بیمارشدن بفکر

درمان میافتند . درحالیکه سرچشمه شاید گرفتن به بیل چوپر شد نشاید

گذشتن به پیل وچه بهتر که از ابتدا بفکر بوده وازغذای سالم تغذیه کنیم تا

اصولا  ناخوش نشویم .

اغلب بیماران اوقات گرانبها ی خود را در مطب پزشکان می گذرانند وسرانجام با دریافت داروهای تقویتی خوشحال روانه منزل می گردند غافل ازاینکه داروهای تقویتی منحصر ا برای یک مملکت درست نشده کارخانه سازنده برای همه ممالک مشابه آنرا ساخته وتحویل بازارهای جهان می نماید وحتما ماهی ویاسالی چند از ساخت آنها میگذرد تابدست مابرای مصرف برسد وبدون شک عواملی نظیر حرارت نور و زمان در  تخریب مقادیر قابل توجهی از ویتامینها ی آ ن اثر کرده از ارزش داروهابالقوه وبالفعل میکاهد حتی پاره ای از تاجران پول پرست وسودجو سهمیه چندین ساله داروئی رایکجا خرید ه و انبار کرده وتدریجا وارد با زار کرده بفروش میرسانند که مسلما چنین داروهائی کوچکترین ارزش درمانی وتقویتی ندارد درحالیکه دریک لیوان آب میوه تازه چندین برابر املا ح لازم ویتا مین ها ی مفید برای سلامت ما وجود دارد . بهمین دلیل مقادیر زیادی دارو مصرف میکنیم ولی اثر معجزه آسایی از آ ن نمییابیم مواد طبیعی ودست نخورده از قبیل املاح ویتامین دیاستاز وقند که بسهولت قابل جذب بوده  به مصرف سوخت و ساز بدن میرسد وسلولهای بدن از آنها استفاده شایان میبرند در حالیکه املا ح مصنوعی بکار رفته در داروها غالبا باترکیب طبیعی بدن ما سازگار نبوده یاقابل جذب نبوده دفع میشود ویا تولید عوارضی ناشی ازحساسیت  مینماید 

       

 

       

 

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

  انرژی غذاهای طبیعی

مواد تازه وخام دارای مخصوصی هستند که در اثر فتوسنتز درمقابل خورشید بدست می آید که میتواند این چنین تغییرات بزرگی در بدن انسان ایجاد نماید . آنها تمام ویتامینهای لازم بدن را بحد وفوردارد، نمک وآلبومین زیاد و وجود کلروفیل فراوان در سبزیجات واملاح معدنی ، آنزیمهای گوارشی وپروتئین های نباتی و ....... وآنچه برای تندرستی انسان ضروری است در مواد خام یافته میشود واین مواد گذشته از اینکه سمی وارد بدن نمیکندباعث میشود فضولات وسمومی که در بدن انباشته شده است دفع گردد درنتیجه علاوه براینکه حالات فیزیکی بدن تغییر میکند وبنیه وانرژی انسان زیاد میبخشد ،  تغییرات روانی نیز به تبع سلامت جسم در شخص بوجود می آید ، دلهره و تشویش کم می گرددافکار منفی که قبلا  گاه گاهی ایجاد می شد به افکار مثبت تبدیل می گردد ومیل کمک به دیگران تقویت میشود ، درمقابل سخنان نامطبوع دیگران واکنش ملایمتری دارد ، درصحبت بادیگران اعتماد بنفس دارد ، خوش قلب ومعاشرتی بیشتری دارد، نشاط وشادی فراوان از خود نشان میدهد ،خواب عمیب وشیرینی دارد ، فعالیتهای فکوی وبدنی زیادتر میشود ، احساس سبکی می نماید ودر کار های روزمره کمتردچار خستگی می گردد ، خلاقیت پیدا مینماید ، درمقابل بیماریها وسرماخوردگی مقاومت بیشتری پیدا  می نماید ودر زندگی آرامش وآسایش بیشتری در خود احساس می کند وچون خامگیاهخواران از مواد محرکه نظیر چای قهوه ، سیگار، نوشابه های الکلی منع شده اندو این مواد روی اعصاب آنهاتاثیر نکرده واین خود یکی دیگر از مواردی است که به آرامش فکروسلامت نفس آنهامی افزاید .                                                                      

    

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
تگ ها :

 

 

    آب حیا ت                      

چون دراکثر میوه جات آب فراوان وجود دارد لذا میوه خواران اغلب ازنوشیدن آب بی نیاز میشوند واین مسئله خود در جلوگیری از پاره ای ازعوارضی که ناشی از مصرف کلر آب  آشامیدنی است . مارابرحذر میدارد . درست است که با جوشاندن آب برای پخت وپز گا ز کلرمتصاعد میشود ولی باآب آشامیدنی عادی همواره مقداری کلر می بلعیم که مسلما ماده سمی بوده وبرای سلولهای بدن مابی ضررنمیتواند باشد سلولز درون میوه جات بدفع مواد در روده کمک کرده راندن مواد دفعی را در رودها تسهیل مینمایند .مضافا براینکه در کاهو ماده ایست باسم لا کتوکاریوم که خود نیز به عبور مواد در روده کمک فراوان میکند وهرقدر مدفوع میوه خواران نرم تر کمتر متعفن وحاوی مقدارکمتری میکروب بوه واز اینرو هیچگاه سبزی خواران ومیوه خواران دچار آپاندیسیت نمیشوند بر عکس مدفوع گوشت خواران سفت متعفن وحاوی سه برابر بیشتر میکروب میباشد واغلب کریز حاد آپاندیسیست والتهاب زائد ه کور در گوشتخواران دیند ه میشود . قیافه میوه خواران باز روشن وبشاش است در حالیکه قیافه گوشتخواران تیره – گرفته وخاکی رنگ میباشد                                        

                 

                                                                               

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
تگ ها :

خام گياهخواری و اضافه وزن

         خام گیاهخواری و اضافه وزن

 

در دنیای امروز  چاقی و اضافه وزن به صورت یک معضل درآمده است  . در همین کشور خودمان خانواده ای را نمی بینید که حداقل یکنفر از چاقی و اضافه وزن  نگران نباشد . حق دارند که نگران باشند زیرا چاقی هم یک بیماری است وهم اندام را از شکل و قواره موزون می اندازد .شما با یک تحقیق و بررسی میتوانید بفهمید که همه روزه چه تعداد از مردم کشور ما دربدر دنبال راه و چاره ای میگردند تا خود راحتی چند کیلویی هم که شده از گوشت ها و چربیهای اضافه بکاهند . اما براستی آیا در این راه موفقیتی بدست می آورند؟ و آیا اگر با مخارج زیاد و صرف وقت بسیار چند کیلویی از وزن خود کم کردند مطمئن هستند که تمام ویتامین ها ی مورد نیاز بدنشان به آنها رسیده است .

 

متاسفانه در دنیای پزشکی امروز به  ویتامین ها کمتر توجه میشود درصورتی که بدن انسان پیش از آنکه به کالری و پروتئین نیاز داشته باشد احتیاج به انواع و اقسام ویتامین ها دارد . ویتامین ها که پایه و اساس تغذیه را تشکیل میدهند سلامتی و تندرستی ما را تامین میکنند و کمبود هر کدام از ویتامین ها بیماریها ی بخصوصی را در ما بوجود می آورد .

 

وقتیکه ما بیمار میشویم باید بسنجیم و ببینیم که چه کمبود هایی ا ز نظر ویتامین ها در برنامه غذایی خود داشته ایم .  هر کدام از ما باید در تغذیه خود آنچنان دقیق باشیم که بدانیم در هر وعده چه میخوریم و نیاز به چه ویتامین هایی داریم . ویتامین ها را بشناسیم و بدانیم که هرکدام از این خوراکی ها چه ویتامین هایی را به بدن ما می رساند

 

و ما از چه مزیت هایی برخوردار می شویم!؟

اما دوستان آیا می دانید که  :

آتش، دشمن ویتامین هاست .

 بطور جدی به این مطلب توجه بفرمائید که .........پختن و گرم کردن غذا روی آتش گذاشتن ویتامین های مواد غذایی را از بین می برد و ما را با کمبود انواع و اقسام ویتامین ها روبرو می کند .

امروزه اگر بسیاری از مردم جامعه ما گرفتار بیماریهای زمان پیری شده شده اندو یا افسرده هستند یا مثلا ریزش مو دارند پوست صورتشان  زیبایی و طراوت ندارد و خود را در معرض  بیماریهایی چون دیابت، فشار خون، چاقی، پیری  زود رس و ... .می بینند همه بخاطر کمبود  ویتامین هاست .

 

آری، پختن و آتش ویتامین غذاها را دود میکند و از بین میبرد و ما آنچه را که میخوریم خوراک مقوی و مفید نیست بلکه تفاله خوراکی هائیست که خاصیت آنها از بین رفته و ما فقط توانسته ایم با انواع و اقسام شگردهای آشپزی آنها را خوشمزه کنیم و سفره ها را رنگین و اشتها آور تزئین کنیم  تا بتوانیم بیشتر بخوریم .

 

اما احتیاج به این همه خوردن نیست . در دنیای پخته خواری و آشپزی هرچه بیشتر می خورند تا شاید انرژی داشته باشند تا شاید سالم باشند نیرو و توان بیابند و خود را از افسردگی نجات دهند .

پس چرا موفق نمیشوند ؟ چرا هر روز بر تعداد بیماران افزوده می شود

درصورتیکه دنیای پزشکی با آزمایشگاهها ی مجهز خود  و تشکیل سمینارها و هزینه های بسیار زیاد میکوشد مردم جوامع بشری را با فرمولهای پیچیده و پیشنهاد های ظاهرا  خیلی علمی از بیماری نجات دهند .

 

اما عزیزان باور میکنید یک نفر که به تغذیه  طبیعی روی  آورده و صد در صد خام گیاهخواری میکند  و هیچگونه خوراکی پخته ا ی را نمی خورد  هرگز بیمار نمیشود  و پول و در  آمد خود را صرف   دارو و درمان نمیکند .

آیا باور میکنید.

 

تردید نداشته با شید . اگر یک نفر خام  گیاه خوار واقعی را می شناسید که اصول تغذیه طبیعی را صد در صد رعا یت می کند از او درمورد سلامتی شادمانی و امیدواریش به آینده بهتر پرسش کنید .

 

تردید ندارم که برای شما از قدرت بدنی سرعتِ روحی و عشق  به زندگی سخن خواهد گفت.

 

عزیزان در دنیای خام گیاهخواری یعنی تغذیه طبیعی صد درصد بیماری وجود ندارد و زندگی گرفتار یاس و نا امیدی نخواهد شد .

من از شما تقاضا دارم بخاطر سلامتی و تندرستی خود و خانواده تان پیرامون این مسئله مهم زندگی تحقیق و مطالعه کنید .

اما بنده اقرار میکنم که پیداکردن کتاب و مطالعه در این زمینه مشکل است و همچنین دسترسی به کسانی که صد در صد خام گیاهخوار باشند کار سختی است زیرا در این مورد کتابهای اندکی نوشته شده و افراد انگشت شماری هستند که توانسته اند اراده کنند و با نفس اماره به مبارزه برخیزند و دست از خوردن غذاهای خوشمزه بکشند .

                   

                               

 

  

نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٥
تگ ها :

شما هم ما را همراهی کنيد!

سلام،

از همه شما دوستانی که از وبلاگ بازدید می کنید تقاضا داریم که برای ما پیغام بفرستید و بفرمایید که تمایل دارید که ما در مورد چه موضوعاتی در وبلاگ مطلب بنویسیم.

با تشکر

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

داستان غم انگيز نان

شاید شما تعجب کنید اگر من بگویم که بیشتر بیماری های امروز از نان است! آری از نان! همین نانی که مردم هر روز آن را می خورند و فکر می کنند اگر نان نخورند تغذیه آنها دچار کمبود می شود و اگر نان نخورند مثل اینکه چیزی نخورده اند.

من از شما تقاضا دارم مانند یک محقق پژوهشگر پیرامون سیر گندم تا آرد و نان تحقیق کنید و نتایج تحقیقات خود را بررسی نمایید، آن وقت خواهید دید که بیشتر بیماری های مردم امروز از همین نانی است که مردم می خورند.

تحقیق کنید که گندم در سیلوها چگونه نگاهداری می شود، بعد آسیاب های برقی چگونه روغن گندم را می گیرند و سبوس آن را که خاصیت های اصلی و حیاتی گندم را در بردارد، دور می ریزند و یا به دام ها می دهند.

آنچه برای ما باقی می ماند چیزی نیست جز نشاسته ای بی خاصیت که در نانوایی ها با جوش شیرین مخلوط می شود مضافاْ اینکه عوامل غیر بهداشتی که بوسیله نیروی انسانی نانوایی ها بوجود می آید، بیماری ها را تشدید می کند.

امروزه همه می دانند که جوش شیرین که در نانوایی ها بکار می رود و همچنین در ساختن شیرینی ها کاربرد مخربی دارد، باعث می شود بدن نتواند مواد معدنی و همچنین ویتامین های مواد غدایی را جذب کند.

بعلاوه، جوش شیرین نان را بد بو می کند، این نان ها را شما ببویید. اصلاْ بوی نان نمی دهد و خطر پوکی استخوان را به همراه دارد. پوکی استخوان از بیماری های خطرناکی است که بی صدا و آهسته آهسته می آید و سرانجام بدن را ناتوان و علیل می سازد.

اینجاست که بنده براساس تجربیات ۳۰ سال تغذیه طبیعی یا خام گیاهخواری به این نتیجه رسیده ام که نان های موجود فقط معده را پر می کنند و آن هم روز به روز حجیم تر و بزرگتر تا جایی که مداوم میل بیشتری به خوردن دارد که این خوردن بیش از اندازی سبب چاقی، ازدیاد چربی خون، دیابت، افسردگی، خستگی روزانه، و بیماری های دیگر می شود.

من مایل هستم به اعتراضات شما در مورد نان های امروزی در نانوایی ها پاسخ بگویم، اما اگر خود شما برای مدت ۱۰ روز خوردن نان سفید را اعم از هر نوع آن قطع کنید، احساس می کنید که شاداب تر، سالمتر، و چابک تر شده اید. و اگر چاق هستید از وزن شما به راحتی کاسته می شود.

عزیزان من، بنده به شکرانه بزرگترین نعمتی که خداوند به من عطا فرموده، یعنی نعمت سلامتی کامل، عاشقانه مایل هستم همه مردم کشور عزیزمان سالم، با نشاط و پر انرژی باشند، همانطور که من در سن ۶۵ سالگی چنین هستم.

دوستان، در نوشته های آینده پیرامون دو ماده غذایی بیماری زا یعنی قندهای مصنوعی و برنج سفید با شما صحبت می کنم.

اما تقاضا دارم در این زمینه ها فکر کنید و بی جهت جسم و جان خود را فدای اشتهای هوس انگیز و ذائقه به انحراف رفته نکنید.

دوستدار و علاقمند به شما

اسدالله جدیدی

kham_giahkhari@yahoo.com

  

نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

پيام سالمترين مرد comment of the healthiest man

       من اسدالله  جدیدی، متولد سال ۱۳۲۰ در کرمان، ۳۰ سال پیش زیر فشار بیماری های مختلف گرفتار پیری زودرس شده و از زندگی قطع امید کرده بودم. از آنجاکه زندگی من براساس نوشته های کتاب ها و افکار مبتکرانه خودم تنظیم شده پس از نا امیدی از دارو و درمان شیمیایی بنا به نوشته کتاب خام خواری، تألیف شاویر.د. آوانسیان خام گیاهخواری شروع کردم و با کمال اشتیاق می دیدم که روز به روز بهتر می شوم و سرانجام پس از چند ماه بهبودی کامل از همه بیماری ها بدست آوردم و بار دیگر زندگی را عاشقانه و دوست داشتنی از سر گرفتم.

       درود من و همه آنها که با تغذیه طبیعی از چنگال بیماری ها نجات پیدا کردند به آوانسیان، مبتکر خام گیاهخواری در ایران.

ادمه دارد ...

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

دعوت از همه خام گياهخواران ايران

از همه خام گیاهخوران عزیز ایران دعوت می کنیم تا با ما در ارتباط باشند تا بتوانیم از اطلاعات یکدیگر استفاده نماییم. ما می توانیم به کمک یکدیگر توان ذهنی خود را افزایش دهیم و بر اراده خود بیفزاییم، تا دیگر هرگز به غذای پخته فکر نکنیم که پختنی ها منشاْ و مایه همه بیماری ها هستند.

تمام علاقمندان به سلامتی و تندرستی کامل می توانند پیرامون علل بیماری های امروز تحقیق و پژوهش کنند، بدون شک به این نتیجه خواهند رسید که برای دستیابی به سلامتی و تندرستی و جوانی ۱۰۰ ساله فقط باید غذای طبیعی خورد.

کسانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پدیده ارزشمند(خام گیاهخواری) هستند، می توانند با ما در تماس باشند:

kham_giahkhari@yahoo.com

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

انيشتن هم خام گياهخوار بوده است!

انیشتن یکی از دانشمندان گیاه خوار بود  در زیر گفته وی را مورد روش زندگی اش نقل میكنم :

So I am living without fats, without meat, without fish, but am feeling quite well this way. It always seems to me that man was not born to be a carnivore

من بدون چربی، بدون گوشت و بدون ماهی زندگی میكنم . و احساس كاملا خوبی در این طریق دارم . همیشه به نظرم اینطور بوده كه انسان به دنیا نیآمده است كه گوشت خوار باشد .

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
تگ ها :

اين وبلاگ به زودی مملو از مطالب جديد و خواندنی خواهد شد

سلام،

به زودی مطالبی بسیار خواندنی در این وبلاگ قرار داده خواهد شد.

(با خام گیاهخواری سلامت روح و جسم خود را تضمین نمایید)

با تشکر،

جمعی از دوستداران طبیعت

  
نویسنده : دوستداران طبیعت ; ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
تگ ها :